• Munkavédelmi szolgáltatásunk - igény szerint - az alábbi feladatokkal tud a segítségére lenni

  Munkavédelmi szakember biztosítása, kockázatértékelés, dokumentációk, szabályzatok elkészítése, egyéni védőeszközök juttatási rendje, belső ellenőrzések, oktatások, képviselet

  • munkavédelemcégük részére biztosít egy munkavédelmi szakembert, aki segít a munkavédelmi jogszabályoknak való megfelelésben,
  • rendszeres belső ellenőrzéseket, melyek feltárják a veszélyeket, illetve a nem szabályos munkavédelmi problémákat, helyzeteket, amik segítik megelőzni a baleseteket,
  • munkavédelmi dokumentációk elkészítését, mint például a kockázatértékelés, a munkavédelmi szabályzat, egyéni védőeszköz juttatás,
  • a munkavédelmi oktatások megtartását,
  • munkavédelmi hatóság ellenőrzésekor a cégük képviseletét,
  • gépek és egyéb a munkavédelmet érintő eszközök felülvizsgálatában segítséget,
  • a cégét érintő egyéb ügyekben felmerülő munkavédelmi kérdésekben állásfoglalást.

  Miben tud segíteni egy munkavédelmi szakember?

  A munkavédelmi jogszabályok többek között meghatározzák a munkáltató és a munkavállaló feladatait és jogait is. A munkavédelem célja, hogy munkavégzés közben a munkavállalókat ne érje baleset, illetve ne alakuljanak ki hosszú távú megbetegedések. Mindegyik nehéz feladat, mert óhatatlanul előfordul még a legnagyobb odafigyelés esetén is, hogy valakit baleset ér munka közben, még úgy is, hogy betartottak minden szabályt. A baleset és a hosszú távú megbetegedés elkerülése érdekében sokféle óvintézkedést és szabályt hoztak. Ezek ráadásul tevékenységtől függően célirányosan egyedi előírások is lehetnek a meglévő általános előírások mellett. Így nem csoda, ha egy nem munkavédelemmel foglalkozó embernek nehéz kiigazodni ezekben a szabályozásokban.

  A munkáltatók számára konkrét előírás van arra vonatkozóan, hogy milyen képzettségű munkavédelmi szakembert, milyen időtartamban kell foglalkoztatnia (ezt a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben találjuk meg). A foglalkoztatás mértéke és a szakember végzettsége a a cég tevékenységétől és a létszámától függ.

  Milyen munkavédelmi feladatok vannak?

  Alap feladata a munkáltatónak, hogy készíttessen egy munkabiztonsági kockázatértékelést (veszélyes anyagok használata esetén kémiai kockázatértékelést is), melyben - lényegét tekintve - a munkáltató egy munkavédelmi szakember segítségével felméri, hogy a munkavállalói milyen kockázatoknak vannak kitéve, és hogy ezek ellen hogyan fognak védekezni. Ez alapján amennyiben szükséges, meg lehet határozni, hogy egyes munkakörökben milyen egyéni védőeszközt kell hordani, viselni. Illetve ez alapján határozzák meg az egyéb munkavédelmi szabályokat, előírásokat is.

  Munkavédelmi szolgáltatásaink: munkavédelmi oktatás, munkavédelmi szabályzat készítése, munkabiztonsági kockázatértékelés készítése, kémiai kockázatértékelés készítése, munkavédelmi ellenőrzés, egyéni védőeszköz juttatás készítése, orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása, üzembe helyezés, elektromos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése, érintésvédelmi felülvizsgálat, elsősegélynyújtás feltételeinek meghatározása, biztonságos tárolás feltételeinek meghatározása, figyelmeztető piktogramok

  Urbán Zsolt
  cégvezető
  +36-20-414-2113
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Tűzvédelem – Munkavédelem – Ergonómia

  Cégünk tűzvédelmi, munkavédelmi és ergonómiai szakfeladatokat vállal gazdasági társaságok, közintézmények és társasházak részére.

  Szolgáltatásaink:

  • munkavédelmi szaktevékenység
  • tűzvédelmi szaktevékenység
  • irodaergonómia, gyártásergonómia
  • szakmai segítség
  • felmérés, ellenőrzés
  • eseti és folyamatos képviselet
  • jogszabályoknak való megfeleltetés
  • oktatások
  • dokumentációk készítése, felülvizsgálata
  • egyedi megoldások.

  Partnereink szerteágazó, határidős és egyéb feladatait CRM rendszerünk segítségével tartjuk folyamatosan naprakészen. Cégünk több tűzvédelmi és munkavédelmi szakemberrel dolgozik.

  Szakembereink által sokéves tapasztalattal rendelkezünk a kis- és középvállalkozások, a multinacionális cégek, egészségügyi intézmények és állami cégek területein is.

  Vállaljuk még tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatát, érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését!

  Munkavédelmi, ergonómiai és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatban várjuk megkeresését!

  Urbán Zsolt
  cégvezető
  +36-20-414-2113

 • Munkavédelemből az alábbi feladatok ellátását biztosítjuk:
  • munkavédelmi oktatás
  • munkavédelmi szabályzat készítése
  • munkabiztonsági kockázatértékelés készítése
  • kémiai kockázatértékelés készítése
  • munkavédelmi ellenőrzés
  • egyéni védőeszköz juttatás készítése
  • orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása
  • üzembe helyezés
  • elektromos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése
  • érintésvédelmi felülvizsgálat
  • elsősegélynyújtás feltételeinek meghatározása
  • biztonságos tárolás feltételeinek meghatározása
  • figyelmeztető piktogramok
   
  Tűzvédelemből az alábbi feladatok megoldásában bizhatja ránk vállalkozását, intézményét:
  • tűzvédelmi szabályzat készítése
  • tűzriadó terv készítése
  • tűzriadó gyakorlat
  • kiürítés számítás készítése
  • tűzvédelmi oktatás
  • tűzvédelmi szakvizsga
  • tűzvédelmi ellenőrzés
  • tűzoltó készülék ellenőrzése
  • tűzcsapok ellenőrzése
  • száraz felszálló vezeték ellenőrzése
  • tüzivíz medencék ellenőrzése
  • biztonsági világítás, biztonsági jelek
  • erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata
 • Gyakran Ismételt Kérdések

   

  gyakran ismételt kérdések1. Kinek írja elő a jogszabály, hogy tűzvédelmi szabályzatot kell készíttetnie?

  /részletek a törvényből/
  Az 1996. évi XXXI. törvény szerint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról:

  „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.”

  „A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”


  2. Elektromos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése

  A kéziszerszámokon szerelői ellenőrzéssel végrehajtott időszakos ellenőrző felülvizsgálatot a 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről) 2. fejezetének, 19 paragrafusának 6. pontja határozza meg. A kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon a fent említett 6. pont a, alpontjának értelmében évente időszakos ellenőrző felülvizsgálatot kell végrehajtani szerelői ellenőrzéssel.

  3. Mikor kell kockázatértékelést készíteni?

  Az 1993. évi XCIII. törvény szerint a munkavédelemről:
  /részletek a törvényből/

  „(2)6 A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.”

  „(4) A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.”
  „40. § (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse.”
  „(2)70 A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét.”
  „(3)71 A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.”
  „(7)76 Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles
  a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni;
  b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
  c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;”

  4. Egyéni védőeszköz juttatás

  Munkavédelmi szakember készítheti el az egyéni védőeszköz juttatást.

  Célja, hogy az adott munkakörben dolgozót, hogyha már más egyéb kollektív védelemmel nem tudjuk megvédeni, akkor egyénileg kapjon olyan védőeszközt, mely megvédi az esetleges balesettől.
  Az egyéni védőeszköznek nincs kihordási ideje, addig lehet használni, amíg a védelmi képességét ellátja.

  5. Munkavédelmi szabályzat készítése

  Az előírások nem írják konkrétan hogy munkavédelmi szabályzatot kellene készíteni. Azt írják elő, hogy a munkavédelmi szabályokat írásba kell foglalni, azaz a köznyelv alapján szabályzatot kell írni.

  Szóval mindegy hogy nevezzük, de írásba kell foglalni.
  Az írásba foglalt szabályok közül az egyéni védőeszköz juttatást és az időszakos orvosi vizsgálatok rendjét csak munkavédelmi szakember készítheti el a foglalkozás-egészségügyi orvossal közreműködve.

  Hogyha a témában nem találta meg a választ arra amit szeretne, írja meg nekünk itt az űrlapon és válaszolunk Önnek!