telefon: +36 20 414 2113 - mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

tűzvédelmi szabályokAz üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy

  1. az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
  2. a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
  3. tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
  4. folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
  5. a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
  6. a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
  7. a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.

A létesítményt, a épületet, az építményrészt (helyiséget), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben megállapított és meghatározott rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A használatot, a tárolást, az egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad végezni.

A helyiségben, építményben, csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

Az egyes helyiségekben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.

A helyiségből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben helyezhető el.

Munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség – szükség szerint az épület – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblát kell elhelyezni.

A közmű (pl. víz, gáz, villany) nyitó- és zárószerkezeteit, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelőszerkezetét jól láthatóan meg kell jelölni.

A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiségek ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad bezárni. Ha a munka jellege az ajtók kulccsal zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére –, az ajtók külső nyithatóságát biztosítani kell.

Az épület, közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltók és a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az épület helyiségeiben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, nyílásait, továbbá tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni.

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni. Az épület villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

Top

Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ.