telefon: +36 20 414 2113 - mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

tűzvédelem, munkavédelem

Tűzvédelmi szabályzat készítés, tűzvédelmi ellenőrzés, oktatás, tanácsadás szakemberek által

Az Ergo Team Stúdió Bt tűzmegelőzés, tűzvédelem, munkavédelem és ergonómia szakfeladatokat ellátását vállalja gazdasági társaságok, közintézmények és társasházak részére.

A munkáltatói feladatok közé tartozik az is, hogy a munkahelyen, munkavégzés közben, a munkavállalók biztonságát biztosítsuk. Ezen biztonsági intézkedések közé tartozik a tűzvédelem, a munkavédelem és azon belül az ergonómia is.

tűzvédelemTűzvédelmi és munkavédelmi szaktevékenység, jogszabályoknak való megfeleltetés, ellenőrzések, felülvizsgálatok, dokumentációk készítése, eseti és folyamatos képviselet keretében, valamint irodaergonómia és gyártásergonómia.

A biztonságot megelőző intézkedésekkel tudjuk megteremteni - és fenntartani - a munkahely, a munkakörnyezet megfelelő kialakításával, az ide vonatkozó jogszabályok betartásával, belső szabályokkal és megfelelő hozzáállással.

A tűzvédelmi feladatok két fő területe a tűzmegelőzés és a tűz esetén lévő teendők, melyeket többek között oktatás keretében és a cégre vonatkozó szabályzattal kell a munkavállalókkal megismertetni.

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítés számítás készítés a tűzmegelőzés jegyében.

Tűzvédelmi ellenőrzés, tűzoltó készülékek, tűzcsapok, száraz felszálló vezeték, tüzivíz medencék ellenőrzése, biztonsági világítás, biztonsági jelek, erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata, tűzmegelőzés.

Tűzriadó gyakorlat, tűzvédelem oktatás és szakvizsga

Az ErgoTeamStúdió tűzvédelmi szabályzat készítés, oktatás, ellenőrzés, tanácsadás területén is teljeskörű szolgáltatást ajánl a tűzmegelőzés érdekében. Tűzvédelmi ellenőrzés, tűzvédelmi tanácsadás szakemberek által.

tűzvédelmi ellenőrzésPartnereink szerteágazó, határidős és egyéb feladatait CRM rendszerünk segítségével tartjuk folyamatosan naprakészen. Cégünk több tűzvédelmi és munkavédelmi szakemberrel dolgozik.
Szakembereink által sokéves tapasztalattal rendelkezünk a kis- és középvállalkozások, a multinacionális cégek, egészségügyi intézmények és állami cégek területein is.
Vállaljuk még tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatát, érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését!
Munkavédelem, ergonómia és tűzvédelem feladatainak ellátásával kapcsolatban várjuk megkeresését!

Urbán Zsolt
ErgoTeamStúdió
cégvezető
+36-20-414-2113

 

A munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai

munkavállalókA jelen Tűzvédelmi szabályzatot a rá vonatkozó mértékben ismernie kell és a rá bízott feladatokat a megelőző tűzvédelmi előírások megtartásával kell elvégeznie.

A dohányzás tilalmára vonatkozó előírásokat be kell tartania.

A gépeket, berendezéseket, készülékeket csak a gyártó/forgalmazó által kiadott technológiai (kezelési, karbantartási) utasítás szerint szakszerűen kezeli, és tartja karban.

Munkahelyén rendet, tisztaságot kell tartania, meg kell szüntetnie minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat.

A munka befejezését követően a helyiséget ellenőrizze, hogy az elektromos eszközök, lámpák lekapcsolása megtörtént-e, közlekedési, menekülési utak ne legyenek eltorlaszolva.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az érintett munkatárs csak írásos engedély („Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli meghatározása” dokumentum) alapján végezhet.

Részt kell vennie az általános, munkahelyi, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson és az azon való részvételét aláírásával kell tanúsítania.

Figyeljen a beépített tűzvédelmi és tűzjelző berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések üzemképességére, azok rendellenességeit jelezze.

Tűzriasztás vagy más rendkívüli esemény esetén a tűzriadó terv szerint jár el.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

A Kft. tűzvédelmi szolgáltatójának (megbízottjának) feladatai

 • ellenőrzésfelelős a Kft. tűzvédelmének szakmai előírások szerinti megszervezéséért. Feladatát az ügyvezető közvetlen irányításával, önállóan látja el,
 • ellátja a Kft. területeinek tűzvédelmi szakmai felügyeletét,
 • elkészíti és naprakészen tartja a Kft. tűzvédelmi szabályzatát,
 • rendszeresen – a szerződés szerinti időszakonként - ellenőrzést végez és az ellenőrzés tapasztalatairól, a szükséges intézkedésekről tájékoztatja az ügyvezetőt vagy az ügyvezető által kijelölt kapcsolattartót,
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

Az ügyvezető gondoskodik a közvetlen tűzvédelmet szolgáló ...

 • ügyvezető tűzvédelmi feladatatűzoltó készülék,
 • fali tűzcsap,
 • tűzjelző berendezés,
 • a tűzoltósági kulcsszéf,
 • a sprinkler berendezés,
 • vízköddel oltó berendezés,
 • konyhai oltó berendezés,
 • hő- és füstelvezető rendszer (ventilátorok, légvezetékek, füstszakasz elválasztó szerkezetek, indító szerkezetek),
 • füstmentesítő rendszer (ventilátorok, légvezetékek, indító eszközök, nyílászárók, nyomsásszabályzók),
 • tűzgátlást biztosító építészeti, gépészeti kialakítás (tűzgátló nyílászáró, tűzgátló záróelem),
 • a kiürítési, menekülési utak, kijáratok használhatóságát biztosító kialakítások (vésznyitó, pánikzár),
 • biztonsági világítás (útvonal megvilágítást biztosító lámpatestek, irányt jelző belülről vagy kívülről megvilágított biztonsági jelek),
 • biztonsági tápforrás

beszerzéséről, pótlásáról, javításáról, cseréjéről, állandóan üzemképes állapotban tartásáról, jogszabályban, ezen szabályzatban előírt üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos és rendkívüli felülvizsgálatáról és karbantartásáról, valamint ezek dokumentálásáról.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

A munkahelyi vezetők tűzvédelmi feladatai

 • munkahelyi vezetőAdatgyűjtés a lehetséges veszélyhelyzetekről, és azok elemzése.
 • A feltételek megteremtése a hatékony megelőzéshez, beavatkozáshoz.
 • A munkavállalók körében megfelelően tudatosítsák a tűzvédelmi fegyelem és a tűzvédelmi használati szabályok betartásának fontosságát.
 • Gondoskodjanak a tűzvédelmi szabályok betartásáról.
 • Intézkedjenek a napi munka befejezésekor az esetleges szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetéséről.
 • Működési területükön különös gonddal ügyeljenek az esetenként alkalmazott tűzveszélyes munkák végzésére, hogy azok megfelelő engedéllyel és a megelőző előírások betartásával kerüljenek elvégzésre.
 • Tegyenek intézkedéseket a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Az ügyvezető gondoskodik továbbá ...

 • szellőzőaz erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról, a villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról, az esetleges hibák dokumentált javításáról,
 • a konyhai szellőzők tisztításáról.

Intézkedik a felülvizsgálat, az ellenőrzés, a karbantartás és az ettől függetlenül tapasztalt hiányosságok megszüntetésére.

Szükség szerint, de évente legalább egyszer átfogó tűzvédelmi ellenőrzést rendel el és tart a Kft. teljes területén.

Tűzriasztás vagy más rendkívüli esemény esetén a tűzriadó terv szerint jár el.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Ügyvezető tűzvédelmi feladatai

 • ügyvezető tűzvédelmi feladataiMegteremti és biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátáshoz szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.
 • Kiadja, szükség szerint módosítja a kft.-re vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot és biztosítja, hogy a benne foglaltakat annak személyi hatálya alá tartozók a szükséges mértékben megismerjék.
 • Megismeri, betartja és betartatja a tűzvédelmi szabályokat.
 • Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzést leállítja.
 • Gondoskodik arról. hogy a munkavállalói munkába állás előtt, majd ezt követően rendszeresen, évente legalább egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban részesüljenek.
 • Kijelöli a munkavállalói közül a szintfelelősöket (Fire Marshall) és gondoskodik arról, hogy szekciónként legalább egy fő – munkaidőben – a helyszínen tartózkodjon.
 • Biztosítja a területileg illetékes tűzoltósággal szükséges együttműködést, a bejárások, gyakorlások és gyakorlatok megtartásának feltételeit.
 • Gondoskodik a Kft.-t érintő tűzvédelmi feladatok tervezéséről, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és az érintett hatóságokkal való kapcsolattartásáról.
 • Biztosítja az ellenőrzések, felülvizsgálatok és karbantartások elvégzésének feltételeit, valamint ezen tevékenységek elvégzése érdekében a helyiségekbe való bejutást.
 • Meghatározza és kijelöli az 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiség használatának módját és felelősét.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

A Kft. tűzvédelmi szolgáltatója figyelemmel kíséri, ellenőrzi ...

-            tűzoltó készülékek a tűzvédelmi használati szabályok betartását és betartatását,

-             a tűzoltó készülékek, a tűzvédelmi berendezések, tűzvédelmi eszközök, felszerelések üzemben tartását,

-             a tűzvédelmi vonatkozású üzemeltetői ellenőrzések, felülvizsgálatok és karbantartások végrehajtását és dokumentálását, továbbá a szükséges intézkedések, javítások megtörténtét és dokumentálását,

 • Hiányosság esetén jelzi azt az ügyvezető vagy az ügyvezető által kijelölt kapcsolattartó felé,
 • közreműködik a tűzvédelmi hatóságokkal való kapcsolattartásban,
 • figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályok változásait, a Kft.-t érintő változásokról szűk határidőn belül tájékoztatja a vezetőket, és szükség esetén intézkedéseket kezdeményez,
 • az ügyvezető kezdeményezésére kezdeményezi a tűzoltás, a mentés feltételeiben tervezett, vagy bekövetkezett változások bejelentését a tűzoltóság felé,
 • az ügyvezető kezdeményezésére részt vesz a tűzesetek körülményeinek feltárásában, segítséget nyújt a tűzvizsgálati tevékenységekben,
 • az ügyvezető kezdeményezésére részt vesz a tudomására jutott tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken, képviseli a Kft.-t,
 • közvetlen tűz- és robbanásveszély észlelése esetén intézkedik annak megszüntetésére (a tevékenység szüneteltetésére), a létesítményben működő egyéb vállalatok, vállalkozások vezetői részére írásban (a szabálysértés részletes indoklásával) javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésének módjára,

A szaktevékenység ellátásához legalább bizonyos esetekben felső vagy középfokú tűzvédelmi képesítés szükséges.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

tűzvédelmi ellenőrzés, tűzvédelmi tanácsadás

Tűzoltás, műszaki mentés

tűzvédelmi szabályzatA tűzoltóság kiérkezéséig a tüzet észlelő, majd a riasztott csoport tagjai a tűz jellegének megfelelő kézi tűzoltó készülékkel, illetve egyéb a helyszínen lévő tűzoltó eszközzel, áramtalanítás után fali tűzcsappal kíséreljék meg a tűz oltását, megfékezését.

A tűzoltásnál vigyázni kell, hogy az oltást végző élete, vagy testi épsége ne legyen veszélyeztetve, illetve mások életét, testi épségét ne veszélyeztessük.

Az olyan nagyobb tűznél, amelynek eloltása a rendelkezésre álló eszközökkel nem lehetséges, a beavatkozásnál csak a tűz elhatárolására, továbbá terjedésének megakadályozására kell törekedni.

A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet.

A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz a magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet, járműveiket, eszközeiket, felszereléseiket, anyagaikat igénybe veheti, elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők magánlakásba, épületbe, helyiségbe bontással is behatolhassanak.

A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen, vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

A tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés, vagy az ezzel kapcsolatos gyakorlatok során okozott kár, illetőleg a tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben közreműködőknek a közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülő kárának megtérítésére - az elmaradt haszon kivételével -, ha a tűzvédelmi törvény kivételt nem tesz, a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

Nem kell megtéríteni annak a kárát, aki a tüzet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta.

A szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességek

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekre kiürítésszámítást kell készíttetni, mellyel meghatározható a maximális befogadóképesség. 

Meg kell határozni a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

A munkatársak magatartása tűzriadó esetén

tűzoltásA tőlük telhető módon:

 • a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése,
 • a tűz terjedésének megakadályozása, fékezése,
 • a közművek elzárása, feszültségmentesítés (áramtalanítás), gázcsap elzárása,
 • a kiérkező tűzoltók tájékoztatása a megítélése szerinti kialakult helyzetről, az általa tett intézkedésekről,
 • az életveszélyben lévő munkatársak mentése, ha szükséges mások bevonásával,
 • ha szükséges az orvos, mentők értesítése,
 • gondoskodjon a tűz- és robbanásveszélyes anyagok eltávolításáról és azok őrzéséről.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

A tűz jelzése

tűzjelzésAki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles haladéktalanul jelezni!

A tűz jelzése minden állampolgár kötelessége!

A tűz jelzése történhet

 • a tűzjelző rendszer által,
 • egyidejűleg élőszóval — TŰZ VAN! — kiáltással riasztani a közelben tartózkodókat,
 • a hivatásos tűzoltóság értesítése a központi számon.

A tűzjelzés, a káreset bejelentése minden esetben tartalmazza

 • a tűzeset, káreset pontos helyét,
 • mi ég és mekkora a tűz terjedelme,
 • a tűz mit veszélyeztet, milyen jellegű a káreset,
 • a tűz emberéletet veszélyeztet-e,
 • robbanásveszély van-e,
 • a tüzet, kárt jelentő személy adatai (név, lakcím, vagy a munkahely címe, a jelzésre használt eszköz megnevezése, telefon esetén a hívószám).

Aki nem, vagy késedelmesen jelzi a tüzet, vagy annak jelzését akadályozza, vagy hamis tűzjelzést ad, az szabálytalanságot követ el, ezért ellene szabálysértési feljelentést ill. tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

Tűzvédelmi szakvizsga

tűzvédelmi szakvizsgaCsak azok számára kötelező, akik a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló hatályos jogszabály szerinti munkakörben dolgoznak, vagy azok munkáját irányítják.

A szakvizsgáztatások szervezéséért és nyilvántartásáért a munkavállaló tevékenységét irányító munkahelyi vezető is felelős. A szakvizsgához kötött munkakörökben csak olyan személy foglalkoztatható, aki rendelkezik a tevékenységre vonatkozó iskolai végzettséggel.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

Tűzvédelmi oktatás - üzemeltetés

üzemeltetésAz üzemeltetést - felügyeletet, kezelést, üzemeltetői ellenőrzést - ellátó személyt a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről a tűzjelző berendezés üzembe helyezésekor és a berendezésen eszközölt, az üzemeltetést érintő változtatás alkalmával ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni kell a berendezés üzemeltetési naplójában, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A műszaki üzemeltetést ellátó munkavállalóknak az oktatás kiegészül:

 • a belső riasztással,
 • az elsődleges beavatkozással,
 • a tűzvédelmi műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéseinek és dokumentálásainak végrehajtásával, valamint
 • a közművek elzárásával kapcsolatos ismeretekkel.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

munkavédelemMunkavédelem, munkabiztonság - Miért fontos a munkahelyi biztonság? 

A munkavédelem nagyon fontos minden egyes alkalmazott számára, mert minden munkavállaló biztonságos és védett légkörben kíván dolgozni. Az egészség és a biztonság minden iparágban, mindenki számára kulcsfontosságú tényező mind a munkavállalók, mind a munkáltatók egészségének elősegítése érdekében. A foglalkoztató vállalkozás kötelessége és erkölcsi felelőssége, hogy gondoskodjon a munkavállaló védelméről.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások fontosak mind a munkavállalók, mind a munkáltatók jóléte szempontjából, mivel mérhetetlen és elfogadhatatlan az emberi veszteség. Az ilyen veszteségek vagy sérülések jelentős veszteségeket okozhatnak a családoknak.

Minden iparágnak megvannak a maga biztonsági kockázatai, de a menedzsmentnek időt kell fordítania a vállalatukban szükséges biztonsági óvintézkedések biztosításra, hogy munkavállalóik mindig biztonságban legyenek, hiszen ez segíti őket a termelékenységének és a termék minőségének javításában.

 1. Sok alkalmazott van, akiket nem zavarnak az őt és munkatársait környező veszélyek. Fontos azonban figyelemmel kísérni a munkakörülményeket. Miután ismertté válnak a munkahelyen előforduló különleges veszélyek, azt követően segíthetünk a kockázat csökkentésében és az elővigyázatossági lépések megtételében.
 2. Munkahelyi terhelés csökkentése. A munkavállalók többségét megterheli a túlzsúfolt munkarend, amely magában foglalja a hosszú munkaidőt, a munkahelyi nyomást és a konfliktusokat a munkatársakkal vagy a szervezet vezetőségével. Ez betegséghez vagy depresszióhoz vezethet, ami nemcsak a munkahelyi, hanem a magánéletben is problémákat eredményezhet. Fontos tehát, hogy rendszeresen szünetet tartsunk, gondoskodjunk egészségünkről, megfelelő táplálkozzunk, megfelelő testtartásban dolgozzunk, és kerüljük, vagy zárjuk rövidre a konfliktusokat!
 3. Megfelelő szerszámok, munkaeszközök használata: A gép vagy bármely más eszköz használatakor megfelelő óvintézkedéseket kell. A munkahelyi balesetek egyik legfőbb oka a „jó lesz az”, „jó lesz az úgy” megoldások. A legnagyobb biztonsági kockázat a nem megfelelő létre, állványzat használatából ered. Mindig ajánlott a megfelelő eszközök használni, hogy csökkentsük munkahelyi balesetek lehetőségét!
 4. Tartsuk tisztán, és jól megközelíthetően a vészkijáratokat! Ha vészhelyzet van, gyors hozzáférést kell biztosítani a kijáratokhoz. Hasonlóképp fontos, hogy mindig könnyen megközelíthetőek legyenek a kapcsoló szekrények, mellyel leállítani, áramtalanítani tudjuk a szükséges berendezéseket.
 5. munkavédelmi ellenőrzésÉrtesítsük minden fejleményről a megbízott munkavédelmi szakembert! Fontos, hogy folyamatosan értesüljön a veszélyekről vagy a munkahelyi kockázatokról. Kötelezettséget kell vállalnunk arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben dolgozzanak.
 6. Használjunk erőemelőt! Ha nehéz terhet akar szállítani vagy felemelni, akkor használjon kocsit, békát, emelőt, vagy targoncát. Rengeteg kockázattal jár, ha nehéz tárgyat próbálunk megemelni, szállítani. Izom és személyi sérüléshez vezethet. Használjunk megfelelő eszközöket a sérülések elkerülése érdekében!
 7. Sajnos sok alkalmazott figyelmen kívül hagyja az előzetes figyelmeztető jelzéseket, előírásokat, mely könnyen munkahelyi balesethez vezethet. Képezzük a munkatársakat, és ne csak az ismeretek megszerzésére, hanem azok betartására is sarkalljuk őket!
 8. Munkahelyi stressz csökkentése. Bárki számára a stressz depresszióhoz és koncentrációs problémákhoz vezethet. A fő ok a sok túlóra, a túlhajszolt munka, a munkahely bizonytalansága. Fontos megismerni, feltárni és kezelni ezeket a problémákat.
 9. Védőeszközök, védőfelszerelések használata. Fontos, hogy a munkavégzés során a megfelelő védőeszközöket viselje mindenki! Legyen az füldugó, fülvédő, sapka, sisak, kesztyű, maszk, biztonsági kesztyű és minden olyan ruházat, felszerelés, amely a munka közbeni szükséges. Ezek a felszerelések óvják a munkavállalók épségét, egészségét.
 10. Üljön a megfelelő testtartásban! Ha ülő munkát végez, akkor fontos, hogy azt helyes testtartásban tegye. A gerincproblémák elkerülése érdekében helyesen kell tartani a vállunkat, a hátunkat. Próbáljuk kerülni a hajlott, csavart testtartást. Amennyiben lehetséges, próbáljunk kényelmes, ergonómikus bútorokat, berendezéseket használni, ergonómikus elrendezésben.

A biztonság hiánya az egyik legnagyobb probléma, és a cégvezetők és a tulajdonosok felelőssége, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben dolgozhassanak. A vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy motiválják, ösztönözzék a munkavállalókat, hogy aktívan részt vegyenek a megelőzés munkamenetében.

Rendszeres időközönként megbeszéléseket kell folytatni a területi vezetőkkel, munkavállalókkal a munkavégzés körülményeiről, hogy tisztában lehessünk azzal, miképp tehetjük egyszerűbbé, biztonságosabbá a munkavégzést. Emellett érdemes motiválni, jutalmazni a munkavállalókat a munkájuk iránti elismerésként.

Mindezek által válhat biztonságossá a munkahely a munkavállalók számára.

Munkavédelmi oktatás, munkavédelmi ellenőrzés, üzembe helyezés, elektromos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése, érintésvédelmi felülvizsgálat.

A munkavédelmi feladatok fő céljai közé tartozik, hogy a munkáltató olyan biztonságos munkakörnyezetet, munkafolyamatokat, eszközöket biztosítson a munkavállalók részére, hogy őket ne érje se baleset, se hosszú távú megbetegedés. Ezt a munkáltató többek között a munkakörnyezet biztonságos kialakításával, a munkaeszközök megfelelő állapotával és folyamatos ellenőrzésével, és a munkavállalók oktatásával tudja elérni.

Munkavédelmi szabályzat, kémiai és munkabiztonsági kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend készítése.

Orvosi vizsgálatok rendjének, elsősegélynyújtás feltételeinek, biztonságos tárolás feltételeinek, figyelmeztető piktogramok kihelyezésének meghatározása.

 

Ergonómia

Az ergonómia a konkrét munkafolyamatokat és a munkakörnyezetet vizsgálja. Célja hogy a munkakörnyezet kialakítása és a munkafolyamatok, munkaeszközök megfelelő kiválasztásával a munkavállaló munkája úgy legyen hatékonyabb, hogy közben a rá eső terhelés és veszélyek is csökkenjenek. Ez a terület vizsgálja a testtartást, a mozdulatokat, a folyamatokat, a környezetet, mint fény, zaj, hőmérséklet, színek, bútorok, eszközök, folyamatok, stb.

Két fő területe az irodaergonómia és a gyártásergonómia.

 

címünk: 1148 Budapest, Adria sétány 5/C.
telefon: +36 20 414 2113

SEO

Keresned sem kell!

Top
Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem