telefon: +36 20 414 2113 - mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

tűzvédelem, munkavédelem

Tűzvédelmi szabályzat készítés, tűzvédelmi ellenőrzés, oktatás, tanácsadás szakemberek által

Az Ergo Team Stúdió Bt tűzmegelőzés, tűzvédelem, munkavédelem és ergonómia szakfeladatokat ellátását vállalja gazdasági társaságok, közintézmények és társasházak részére.

A munkáltatói feladatok közé tartozik az is, hogy a munkahelyen, munkavégzés közben, a munkavállalók biztonságát biztosítsuk. Ezen biztonsági intézkedések közé tartozik a tűzvédelem, a munkavédelem és azon belül az ergonómia is.

tűzvédelemTűzvédelmi és munkavédelmi szaktevékenység, jogszabályoknak való megfeleltetés, ellenőrzések, felülvizsgálatok, dokumentációk készítése, eseti és folyamatos képviselet keretében, valamint irodaergonómia és gyártásergonómia.

A biztonságot megelőző intézkedésekkel tudjuk megteremteni - és fenntartani - a munkahely, a munkakörnyezet megfelelő kialakításával, az ide vonatkozó jogszabályok betartásával, belső szabályokkal és megfelelő hozzáállással.

A tűzvédelmi feladatok két fő területe a tűzmegelőzés és a tűz esetén lévő teendők, melyeket többek között oktatás keretében és a cégre vonatkozó szabályzattal kell a munkavállalókkal megismertetni.

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítés számítás készítés a tűzmegelőzés jegyében.

Tűzvédelmi ellenőrzés, tűzoltó készülékek, tűzcsapok, száraz felszálló vezeték, tüzivíz medencék ellenőrzése, biztonsági világítás, biztonsági jelek, erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata, tűzmegelőzés.

Tűzriadó gyakorlat, tűzvédelem oktatás és szakvizsga

Az ErgoTeamStúdió tűzvédelmi szabályzat készítés, oktatás, ellenőrzés, tanácsadás területén is teljeskörű szolgáltatást ajánl a tűzmegelőzés érdekében. Tűzvédelmi ellenőrzés, tűzvédelmi tanácsadás szakemberek által.

tűzvédelmi ellenőrzésPartnereink szerteágazó, határidős és egyéb feladatait CRM rendszerünk segítségével tartjuk folyamatosan naprakészen. Cégünk több tűzvédelmi és munkavédelmi szakemberrel dolgozik.
Szakembereink által sokéves tapasztalattal rendelkezünk a kis- és középvállalkozások, a multinacionális cégek, egészségügyi intézmények és állami cégek területein is.
Vállaljuk még tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatát, érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzését!
Munkavédelem, ergonómia és tűzvédelem feladatainak ellátásával kapcsolatban várjuk megkeresését!

Urbán Zsolt
ErgoTeamStúdió
cégvezető
+36-20-414-2113

 

Tűzoltó készülékek

tűzoltó készülékekAz épületben, épületrészben az ott keletkező tűz oltására alkalmas, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő és megfelelő mennyiségű tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, és üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó készüléket a jogszabály előírásai szerinti időközökben (évenként) ellenőriztetni kell. Ha a tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés, készülék előírt időszakos ellenőrzését, javítását, karbantartását nem hajtották végre, akkor az, nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készüléket eltakarni, eltorlaszolni helyükről eltávolítani - a rendeltetésszerű felhasználás kivételével tilos!

A tűzoltó készüléket legalább 1,8 legfeljebb 2,5 méteres magasságban elhelyezett utánvilágító  tűzvédelmi jellel kell megjelölni.

Az üzemben tartó köteles a kézi tűzoltó készülékek működőképes állapotáról negyedévenként az OTSZ előírásai szerint meggyőződni. Az ellenőrzés elvégzését dokumentálni kell.

A tűzoltó készülékeket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A tűzoltás alkalmával használt tűzoltó készüléket azonnal ki kell cserélni!

Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Tűzvédelmi hatósági iratok

hatósági iratokA tűzvédelmi hatóság által készített és a műszaki üzemeltető számára megküldött iratok (ellenőrzésről értesítés, hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve, hatósági felhívás, jogszabálytól való eltérést engedélyező határozat stb.) egy példányát a tűzvédelmi iratok között kell elhelyezni.

A hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok nem selejtezhetők.

A jogszabálytól való eltérés iratai nem selejtezhetők mindaddig, amíg a határozatban foglalt kötelezések, előírások érvényben vannak. Az iratok megőrzése történhet papíron vagy elektronikusan.

 

Belső tűzvédelmi ellenőrzés, szemle iratai

A belső tűzvédelmi ellenőrzés, szemle és iratvizsgálat tapasztalatairól készített dokumentumok (feljegyzés, jegyzőkönyv) egy példányát a tűzvédelmi iratok között, a szemlét követően 5 évig kell megőrizni.

 

Tűzvédelmi üzemeltetési naplók

A tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések üzemeltetési naplóit a létesítmény tűzvédelmi szabályzatával együtt, az utolsó bejegyzést követő 5. év december 31.-ig kell megőrizni.

 

Villamos berendezés, villámvédelem felülvizsgálata

A minősítő iratokat és az esetleges javításokat igazoló bizonylatok egy-egy példányát meg kell őrizni a következő felülvizsgálat elvégzéséig.

 

Gáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés felülvizsgálata, készülék karbantartása

A felülvizsgálatot, karbantartást igazoló, illetve a szükség szerinti javítás, csere iratait a következő felülvizsgálat elvégzését követő év december 31.-ig kell megőrizni.

 

Rendezvények tűzvédelmi iratai

A rendezvényre készített, a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őrizni.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Tűzvédelmi iratok

dokumentációTűzvédelmi szabályzat

A hatályos szabályzat 1-1 példányát kinyomtatva az ügyvezető által kijelölt és biztosított helyen, a tűzvédelmi iratok között kell tartani.

A hatályon kívül helyezett Szabályzat az iratkezelési szabályoknak megfelelően selejtezendő.

 

Tűzvédelmi oktatás

A munkavállalók oktatását, gyakorlatok megtartását igazoló irat egy kinyomtatott, aláírt példányát a tűzvédelmi iratok között kell tartani.

Az iratokat az iratkezelési szabályok szerint, de legalább az oktatást követő 5 évig meg kell őrizni.

 

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (továbbiakban: TMMK) olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény és a szabadterek (létesítmény) építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel a létesítmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Tapasztalt hiányosságok megszüntetése - általános előírások

hiányosságAz üzemeltetői ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás során, illetve az előzőektől függetlenül tapasztalt, - tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, eszköz, a kiürítést biztosító műszaki megoldás működőképességét kedvezőtlenül befolyásoló körülmény, állapot, továbbá a villamos berendezés, készülék, fűtőberendezés rendellenes működése és ezáltal veszélyt jelentő körülmény (továbbiakban: hiányosság) megszüntetéséről gondoskodni kell.

A hiányosság megszüntetése érdekében intézkedni kell – meghatározott esetekben – a rendkívüli felülvizsgálatokról és karbantartásról és szükség szerint a javításról, cseréről, illetve pótlásról.

A hiányosság megszüntetését a tudomásra jutást követően kezdeményezni kell, lehetőleg azonnal, illetve:

 • 8 napon belül a tűzoltó készülék, tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, fali tűzcsap esetén,
 • 10 napon belül, ha az előzőekben nem említett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat, vagy egyéb esemény során, vagy a műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

A villamos berendezés, a villámvédelem felülvizsgálata során megállapított hiányosság esetén:

 • a minősítő iratban meghatározott határidőig,
 • határidő megállapításának hiányában 30 napon belül kell gondoskodni a hiányosság megszüntetéséről.

A csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés felülvizsgálata, karbantartása során tapasztalt hiányosság esetén a felülvizsgálati, ellenőrzési, karbantartási jegyzőkönyvben megállapított határidőig kell gondoskodni a hiányosság megszüntetéséről.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Tapasztalt hiányosságok megszüntetése - azonnali intézkedések

veszélyTűz és robbanásveszélyt, továbbá életveszélyt okozó, továbbá a kiürítést, menekülést akadályozó hiányosságot azonnal meg kell szüntetni, vagy az érintett területen a tevékenységet szüneteltetni kell.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

A munkavállalók tűzvédelmi feladatai

tűzjelzőÜzemeltetői ellenőrzéssel vagy tűzvédelmi szintfelelősként megbízott munkavállaló

Az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott munkavállaló elvégzi és dokumentálja az üzemeltetői ellenőrzést a következők vonatkozásában:

 • tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzése,
 • tűzoltó vízforrások félévenkénti ellenőrzése,
 • biztonsági és menekülési útirányt jelző világítások havi ellenőrzése,
 • tűzjelző berendezés havonkénti és negyedéves ellenőrzése,
 • tűzoltó berendezések (sprinkler, vízköddel oltó, konyhai oltó) hetenkénti, avonkénti ellenőrzése,
 • tűzgátló nyílászárók, tűzgátló csappantyúk havi ellenőrzése,
 • biztonsági tápforrások (aggregátorok, szünetmentes tápegység) havonkénti ellenőrzése,
 • hő és füst elleni védelem megoldásainak negyedéves ellenőrzése.

 

A tűzvédelmi szintfelelősként megbízott munkavállaló vonatkozásában:

 • Elsajátítja a tűz esetén szükséges – a riasztáshoz, az elsődleges beavatkozáshoz, kiürítéshez és mentéshez – kapcsolódó ismereteket.
 • Tűzriasztás vagy más rendkívüli esemény esetén a tűzriadó terv szerint jár el.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Általános tűzvédelmi szabályok

tűzvédelmi szabályokAz üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy

 1. az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 2. a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 3. tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 4. folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 5. a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 6. a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 7. a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.

A létesítményt, a épületet, az építményrészt (helyiséget), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben megállapított és meghatározott rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A használatot, a tárolást, az egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad végezni.

A helyiségben, építményben, csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.

Az egyes helyiségekben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.

A helyiségből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben helyezhető el.

Munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség – szükség szerint az épület – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblát kell elhelyezni.

A közmű (pl. víz, gáz, villany) nyitó- és zárószerkezeteit, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelőszerkezetét jól láthatóan meg kell jelölni.

A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiségek ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad bezárni. Ha a munka jellege az ajtók kulccsal zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére –, az ajtók külső nyithatóságát biztosítani kell.

Az épület, közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltók és a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az épület helyiségeiben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, nyílásait, továbbá tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni.

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni. Az épület villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv (TMMK) tartalmazza ...

 • tmmka) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:
 • aa) az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,
 • ab) a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és
 • ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,
 • b) a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását,
 • c) a rajzi mellékletet,
 • d) a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és
 • e) az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül. Több tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell adni. A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani.

A létesítmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni a TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbial szerint:

 • az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e a létesítmény,
 • a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és
 • a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

A munkavállaló köteles ...

 • tűzjelzésa tüzet jelenteni és a riasztásra, mentésre vonatkozó feladatokat végrehajtani,
 • tűz esetén - amennyiben az testi épségének veszélyeztetésével nem jár - köteles a bajba jutottak mentésében és a tűz oltásában közreműködni, továbbá a tűzoltóságot a feladatai ellátásában segíteni,
 • elsajátítani a munkahelyén lévő tűzoltó- készülékek, felszerelések, berendezések használatát, kezelését.

Munkahelyén a tűzeset megelőzése érdekében TILOS

 • hibás, sérült elektromos készüléket használni, a hálózatot megrongálni, túlterhelni,
 • égő gyufát, cigarettát eldobni,
 • a hamutartó tartalmát a papírkosárba üríteni,
 • a tűzoltó készüléket, eltorlaszolni, megrongálni, vagy a helyéről eltávolítani!
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió
Bővebben...

tűzvédelmi ellenőrzés, tűzvédelmi tanácsadás

Tűzoltás, műszaki mentés

tűzvédelmi szabályzatA tűzoltóság kiérkezéséig a tüzet észlelő, majd a riasztott csoport tagjai a tűz jellegének megfelelő kézi tűzoltó készülékkel, illetve egyéb a helyszínen lévő tűzoltó eszközzel, áramtalanítás után fali tűzcsappal kíséreljék meg a tűz oltását, megfékezését.

A tűzoltásnál vigyázni kell, hogy az oltást végző élete, vagy testi épsége ne legyen veszélyeztetve, illetve mások életét, testi épségét ne veszélyeztessük.

Az olyan nagyobb tűznél, amelynek eloltása a rendelkezésre álló eszközökkel nem lehetséges, a beavatkozásnál csak a tűz elhatárolására, továbbá terjedésének megakadályozására kell törekedni.

A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet.

A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz a magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet, járműveiket, eszközeiket, felszereléseiket, anyagaikat igénybe veheti, elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők magánlakásba, épületbe, helyiségbe bontással is behatolhassanak.

A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen, vagy a veszélyeztetett személyek, valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.

A tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés, vagy az ezzel kapcsolatos gyakorlatok során okozott kár, illetőleg a tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben közreműködőknek a közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülő kárának megtérítésére - az elmaradt haszon kivételével -, ha a tűzvédelmi törvény kivételt nem tesz, a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

Nem kell megtéríteni annak a kárát, aki a tüzet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta.

A szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességek

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségekre kiürítésszámítást kell készíttetni, mellyel meghatározható a maximális befogadóképesség. 

Meg kell határozni a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

A munkatársak magatartása tűzriadó esetén

tűzoltásA tőlük telhető módon:

 • a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók, majd az anyagi javak mentése,
 • a tűz terjedésének megakadályozása, fékezése,
 • a közművek elzárása, feszültségmentesítés (áramtalanítás), gázcsap elzárása,
 • a kiérkező tűzoltók tájékoztatása a megítélése szerinti kialakult helyzetről, az általa tett intézkedésekről,
 • az életveszélyben lévő munkatársak mentése, ha szükséges mások bevonásával,
 • ha szükséges az orvos, mentők értesítése,
 • gondoskodjon a tűz- és robbanásveszélyes anyagok eltávolításáról és azok őrzéséről.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

A tűz jelzése

tűzjelzésAki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles haladéktalanul jelezni!

A tűz jelzése minden állampolgár kötelessége!

A tűz jelzése történhet

 • a tűzjelző rendszer által,
 • egyidejűleg élőszóval — TŰZ VAN! — kiáltással riasztani a közelben tartózkodókat,
 • a hivatásos tűzoltóság értesítése a központi számon.

A tűzjelzés, a káreset bejelentése minden esetben tartalmazza

 • a tűzeset, káreset pontos helyét,
 • mi ég és mekkora a tűz terjedelme,
 • a tűz mit veszélyeztet, milyen jellegű a káreset,
 • a tűz emberéletet veszélyeztet-e,
 • robbanásveszély van-e,
 • a tüzet, kárt jelentő személy adatai (név, lakcím, vagy a munkahely címe, a jelzésre használt eszköz megnevezése, telefon esetén a hívószám).

Aki nem, vagy késedelmesen jelzi a tüzet, vagy annak jelzését akadályozza, vagy hamis tűzjelzést ad, az szabálytalanságot követ el, ezért ellene szabálysértési feljelentést ill. tűzvédelmi bírságot lehet kiszabni.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

Tűzvédelmi szakvizsga

tűzvédelmi szakvizsgaCsak azok számára kötelező, akik a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló hatályos jogszabály szerinti munkakörben dolgoznak, vagy azok munkáját irányítják.

A szakvizsgáztatások szervezéséért és nyilvántartásáért a munkavállaló tevékenységét irányító munkahelyi vezető is felelős. A szakvizsgához kötött munkakörökben csak olyan személy foglalkoztatható, aki rendelkezik a tevékenységre vonatkozó iskolai végzettséggel.

https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

Tűzvédelmi oktatás - üzemeltetés

üzemeltetésAz üzemeltetést - felügyeletet, kezelést, üzemeltetői ellenőrzést - ellátó személyt a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről a tűzjelző berendezés üzembe helyezésekor és a berendezésen eszközölt, az üzemeltetést érintő változtatás alkalmával ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni kell a berendezés üzemeltetési naplójában, vagy arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A műszaki üzemeltetést ellátó munkavállalóknak az oktatás kiegészül:

 • a belső riasztással,
 • az elsődleges beavatkozással,
 • a tűzvédelmi műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéseinek és dokumentálásainak végrehajtásával, valamint
 • a közművek elzárásával kapcsolatos ismeretekkel.
https://ergoteamstudio.hu #tűzvédelmi #szakember #ellenőrzés #tanácsadás #tűzmegelőzés #tűzvédelem #szabályzat #oktatás #ergoteamtúdió

munkavédelemMunkavédelem, munkabiztonság - Miért fontos a munkahelyi biztonság? 

A munkavédelem nagyon fontos minden egyes alkalmazott számára, mert minden munkavállaló biztonságos és védett légkörben kíván dolgozni. Az egészség és a biztonság minden iparágban, mindenki számára kulcsfontosságú tényező mind a munkavállalók, mind a munkáltatók egészségének elősegítése érdekében. A foglalkoztató vállalkozás kötelessége és erkölcsi felelőssége, hogy gondoskodjon a munkavállaló védelméről.

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírások fontosak mind a munkavállalók, mind a munkáltatók jóléte szempontjából, mivel mérhetetlen és elfogadhatatlan az emberi veszteség. Az ilyen veszteségek vagy sérülések jelentős veszteségeket okozhatnak a családoknak.

Minden iparágnak megvannak a maga biztonsági kockázatai, de a menedzsmentnek időt kell fordítania a vállalatukban szükséges biztonsági óvintézkedések biztosításra, hogy munkavállalóik mindig biztonságban legyenek, hiszen ez segíti őket a termelékenységének és a termék minőségének javításában.

 1. Sok alkalmazott van, akiket nem zavarnak az őt és munkatársait környező veszélyek. Fontos azonban figyelemmel kísérni a munkakörülményeket. Miután ismertté válnak a munkahelyen előforduló különleges veszélyek, azt követően segíthetünk a kockázat csökkentésében és az elővigyázatossági lépések megtételében.
 2. Munkahelyi terhelés csökkentése. A munkavállalók többségét megterheli a túlzsúfolt munkarend, amely magában foglalja a hosszú munkaidőt, a munkahelyi nyomást és a konfliktusokat a munkatársakkal vagy a szervezet vezetőségével. Ez betegséghez vagy depresszióhoz vezethet, ami nemcsak a munkahelyi, hanem a magánéletben is problémákat eredményezhet. Fontos tehát, hogy rendszeresen szünetet tartsunk, gondoskodjunk egészségünkről, megfelelő táplálkozzunk, megfelelő testtartásban dolgozzunk, és kerüljük, vagy zárjuk rövidre a konfliktusokat!
 3. Megfelelő szerszámok, munkaeszközök használata: A gép vagy bármely más eszköz használatakor megfelelő óvintézkedéseket kell. A munkahelyi balesetek egyik legfőbb oka a „jó lesz az”, „jó lesz az úgy” megoldások. A legnagyobb biztonsági kockázat a nem megfelelő létre, állványzat használatából ered. Mindig ajánlott a megfelelő eszközök használni, hogy csökkentsük munkahelyi balesetek lehetőségét!
 4. Tartsuk tisztán, és jól megközelíthetően a vészkijáratokat! Ha vészhelyzet van, gyors hozzáférést kell biztosítani a kijáratokhoz. Hasonlóképp fontos, hogy mindig könnyen megközelíthetőek legyenek a kapcsoló szekrények, mellyel leállítani, áramtalanítani tudjuk a szükséges berendezéseket.
 5. munkavédelmi ellenőrzésÉrtesítsük minden fejleményről a megbízott munkavédelmi szakembert! Fontos, hogy folyamatosan értesüljön a veszélyekről vagy a munkahelyi kockázatokról. Kötelezettséget kell vállalnunk arra vonatkozóan, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben dolgozzanak.
 6. Használjunk erőemelőt! Ha nehéz terhet akar szállítani vagy felemelni, akkor használjon kocsit, békát, emelőt, vagy targoncát. Rengeteg kockázattal jár, ha nehéz tárgyat próbálunk megemelni, szállítani. Izom és személyi sérüléshez vezethet. Használjunk megfelelő eszközöket a sérülések elkerülése érdekében!
 7. Sajnos sok alkalmazott figyelmen kívül hagyja az előzetes figyelmeztető jelzéseket, előírásokat, mely könnyen munkahelyi balesethez vezethet. Képezzük a munkatársakat, és ne csak az ismeretek megszerzésére, hanem azok betartására is sarkalljuk őket!
 8. Munkahelyi stressz csökkentése. Bárki számára a stressz depresszióhoz és koncentrációs problémákhoz vezethet. A fő ok a sok túlóra, a túlhajszolt munka, a munkahely bizonytalansága. Fontos megismerni, feltárni és kezelni ezeket a problémákat.
 9. Védőeszközök, védőfelszerelések használata. Fontos, hogy a munkavégzés során a megfelelő védőeszközöket viselje mindenki! Legyen az füldugó, fülvédő, sapka, sisak, kesztyű, maszk, biztonsági kesztyű és minden olyan ruházat, felszerelés, amely a munka közbeni szükséges. Ezek a felszerelések óvják a munkavállalók épségét, egészségét.
 10. Üljön a megfelelő testtartásban! Ha ülő munkát végez, akkor fontos, hogy azt helyes testtartásban tegye. A gerincproblémák elkerülése érdekében helyesen kell tartani a vállunkat, a hátunkat. Próbáljuk kerülni a hajlott, csavart testtartást. Amennyiben lehetséges, próbáljunk kényelmes, ergonómikus bútorokat, berendezéseket használni, ergonómikus elrendezésben.

A biztonság hiánya az egyik legnagyobb probléma, és a cégvezetők és a tulajdonosok felelőssége, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben dolgozhassanak. A vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy motiválják, ösztönözzék a munkavállalókat, hogy aktívan részt vegyenek a megelőzés munkamenetében.

Rendszeres időközönként megbeszéléseket kell folytatni a területi vezetőkkel, munkavállalókkal a munkavégzés körülményeiről, hogy tisztában lehessünk azzal, miképp tehetjük egyszerűbbé, biztonságosabbá a munkavégzést. Emellett érdemes motiválni, jutalmazni a munkavállalókat a munkájuk iránti elismerésként.

Mindezek által válhat biztonságossá a munkahely a munkavállalók számára.

Munkavédelmi oktatás, munkavédelmi ellenőrzés, üzembe helyezés, elektromos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése, érintésvédelmi felülvizsgálat.

A munkavédelmi feladatok fő céljai közé tartozik, hogy a munkáltató olyan biztonságos munkakörnyezetet, munkafolyamatokat, eszközöket biztosítson a munkavállalók részére, hogy őket ne érje se baleset, se hosszú távú megbetegedés. Ezt a munkáltató többek között a munkakörnyezet biztonságos kialakításával, a munkaeszközök megfelelő állapotával és folyamatos ellenőrzésével, és a munkavállalók oktatásával tudja elérni.

Munkavédelmi szabályzat, kémiai és munkabiztonsági kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatási rend készítése.

Orvosi vizsgálatok rendjének, elsősegélynyújtás feltételeinek, biztonságos tárolás feltételeinek, figyelmeztető piktogramok kihelyezésének meghatározása.

 

Ergonómia

Az ergonómia a konkrét munkafolyamatokat és a munkakörnyezetet vizsgálja. Célja hogy a munkakörnyezet kialakítása és a munkafolyamatok, munkaeszközök megfelelő kiválasztásával a munkavállaló munkája úgy legyen hatékonyabb, hogy közben a rá eső terhelés és veszélyek is csökkenjenek. Ez a terület vizsgálja a testtartást, a mozdulatokat, a folyamatokat, a környezetet, mint fény, zaj, hőmérséklet, színek, bútorok, eszközök, folyamatok, stb.

Két fő területe az irodaergonómia és a gyártásergonómia.

 

címünk: 1148 Budapest, Adria sétány 5/C.
telefon: +36 20 414 2113

SEO

Keresned sem kell!

Top
Weboldalunk süti (cookie) fáljokat tárol a felhasználó gépén tárol. Ezek személyek azonosítására nem alkalmasak. Oldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelem